Přestaňte kouřit úplně a pokud nepřestanete, zvolte lepší alternativu ke kouření

Nejlepší způsob, jak přestat kouřit, je nadobro skončit s cigaretami a nikotinem.
Dalším nejlepším způsobem pro ty, kteří nepřestanou kouřit, je alternativa bez kouře, například e-cigareta nebo nahřívaný tabák.

Nejlepší rozhodnutí
je přestat kouřit úplně

Odvykání je velmi osobní zkušenost, ale nejste v tom sami. Neexistuje jediný způsob, který by fungoval pro všechny.
Dobrým způsobem, jak začít, je najít si co nejvíce informací a sestavit si plán, který vám bude vyhovovat.

Mnoho lidí přestalo kouřit bez odborné pomoci, dokázali to sami nebo s podporou rodiny a přátel. Jiní využili odbornou pomoc, např. poradenství, a někteří kuřáci přestali kouřit díky různým pomůckám.

Jak se zbavit kouření?

Některé pomůcky pro odvykání kouření obsahují nikotin. Tyto produkty se nazývají substituční terapie nikotinem (NRT). Jiné nikotin neobsahují a dodávají se ve formě tablet. V závislosti na typu produktu a zemi mohou být tyto pomůcky k odvykání k dispozici v lékárnách, supermarketech anebo na předpis.

Ať už zvolíte jakoukoli metodu, nejdůležitější je přestat kouřit.

Níže uvádíme několik příkladů pomůcek k odvykání kouření:

 • Náplasti
  Nikotinové náplasti uvolňují nikotin přes kůži do krevního řečiště.
 • Žvýkačky
  Nikotinové žvýkačky uvolňují nikotin při žvýkání, ten je následně absorbován sliznicí v ústech.
 • Pastilky
  Nikotinové pastilky uvolňují nikotin během rozpouštění se v ústech.
 • Mikrotablety
  Tyto malé tablety nikotinu se rozpustí pod jazykem.
 • Nosní spreje
  Nikotinové nosní spreje dodávají nikotin nosní výstelkou.
 • Terapie bez nikotinu
  Existují ve formě tablet a obvykle jsou pouze na předpis.

Jaké jsou
alternativy ke kouření?

Nejznámějšími alternativami kouření jsou e-cigarety, které zahrnují inhalaci nikotinové páry vytvořené zahřátím kapaliny.

K dispozici jsou také zařízení k nahřívání tabáku. Ta, jak již název napovídá, nahřívají tabák na teplotu, která uvolňuje páru obsahující nikotin, kterou uživatel vdechuje.

E-cigarety a zařízení, která tabák nahřívají, nespalují tabák, nevytvářejí kouř a jejich aerosoly by měly, ve srovnání s cigaretovým kouřem, obsahovat méně škodlivých chemických látek. Tyto výrobky nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový.

E-cigarety

Jednoduše řečeno, cigarety pálí tabák, aby uvolňovaly nikotin a chuť, zatímco e-cigarety zahřívají kapalinu, aby vznikla pára.

Existují tři typy zařízení. Nejprve ty, které připomínají skutečné cigarety, jejich konce se obvykle rozsvítí. Vaporizační pera vypadají jako dlouhá pera a mají různé styly; pokročilé osobní vaporizéry jsou větší zařízení, která můžete upravit např. přidáním větší kapalinové komory.

V podstatě mají všechny tři typy dobíjecí baterii a topný článek. Vkládá se do nich jednorázová kazeta s e-kapalinou, ta produkuje páru, která se vdechuje. Kapaliny mají mnoho příchutí. Převážná většina těchto tekutin a jejich výparů obsahuje nikotin.

Nahřívaný tabák

Zařízení nahřívající tabák využívají technologii nahřívaného tabáku na teploty výrazně nižší, než jsou teploty dosahované hořící cigaretou. Tím se uvolní pára obsahující nikotin a příchutě.

Jedná se o skutečný tabák, ale zpracovává se jiným způsobem, protože pro správnou funkci musí být rovnoměrně nahříván. Zařízení, která nahřívají a nespalují tabák, se poprvé objevila v 90. letech. Nicméně nyní byla na základě výzkumů vyvinuta nová generace těchto zařízení.
Nahříváním tabáku stále dochází k uvolňění nikotinu a tabákové chuti, ale s mnohem nižšími hladinami škodlivých nebo potenciálně škodlivých chemikálií.

Tabáková náplň se obvykle vkládá do nahřívače takového zařízení. Zařízení má vlastní baterii, která nahřívá tabák, dokud se neuvolní pára. Tato pára je následně vdechována. Po použití se tabáková náplň zlikviduje a zařízení se dobije.

Odpovědi
na klíčové otázky

Jsou bezdýmné alternativy lepší volbou než pokračování v kouření?
Cigarety spalují tabák a produkují kouř, který obsahuje více než 6 000 chemikálií, z nichž asi 100 bylo spojováno s chorobami souvisejícími s kouřením. Bezdýmné produkty nehoří, tedy nevytvářejí kouř, proto by jejich aerosoly měly obsahovat mnohem nižší hladiny škodlivých a potenciálně škodlivých chemikálií, které se nacházejí v cigaretovém kouři. Samozřejmě je třeba vědecky posoudit každý konkrétní výrobek, aby se zjistilo, zda tomu tak skutečně je. Bezdýmné alternativy jsou určeny pouze pro dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření. Nejsou bez rizika a obsahují nikotin, který je návykový. Nejlepší volbou, kterou může kuřák udělat, je zcela se zbavit cigaret a nikotinu.
Jaké jsou alternativy ke kouření cigaret?

Existuje mnoho bezdýmných alternativ, například výrobky určené pro nahřívání tabáku a snus.

E-cigarety zahřívají tekutinu (která obvykle obsahuje nikotin) namísto tabáku a vytvářejí páru, která je vdechována.

Zařízení nahřívající tabák jej nahřívají na teplotu hluboko pod jeho bodem hoření a uvolňují nikotinovou páru (a příchutě podobné tabáku), která je vdechována.

Snus je bezdýmný tabákový výrobek vyrobený z mletého tabáku obvykle uzavřeného v malém sáčku. Vkládá se do úst mezi dásně a rty.

Jsou bezdýmné alternativy regulované?
Subjekty veřejného zdraví stále více oceňují, z hlediska veřejného zdraví, potenciál bezdýmných produktů. Avšak v mnoha zemích předpisy kuřákům neumožňují přístup k nim a informace o nich. Nejvhodnější je s kouřením zcela skoncovat, ale ti, kteří kouřit nepřestanou, by měli mít na výběr produkty, které byly vědecky posouzeny.
Jak si vybrat bezdýmnou alternativu?
Nejlepší rozhodnutí je přestat kouřit úplně. Kuřáci, kteří nepřestanou kouřit, by měli mít přístup k informacím o výrobcích, které jsou lepší alternativou. Tyto produkty by měly být vědecky podloženy a měly by být uspokojivé, aby se kuřáci nevraceli k cigaretám.
V současné době předpisy často brání dospělým kuřákům, aby se o těchto výrobcích dozvěděli, a v některých zemích nejsou alternativy kouření k dispozici kvůli místním předpisům.
Proč Philip Morris International spustil kampaň Zbavte svůj svět kouře?
Zbavte svůj svět kouře je iniciativa společnosti Philip Morris International (PMI), která směřuje k urychlení pozitivní změny v oblasti veřejného zdraví. Cílem je podpořit vzkaz kuřákům, že nejlepší volbou, kterou mohou udělat, je zcela se zbavit cigaret a nikotinu. Současně připouští, že mnozí tak neučiní a věří, že tito lidé by měli mít možnost přejít na lepší alternativy než cigarety. Zejména proto, že jsou skutečně k dispozici. Bezdýmné alternativy nejsou dostupné všude, a i když jsou, povědomí o nich může být nízké nebo informace, které o nich lidé mají, mohou být nesprávné. Chceme, aby svět věděl: pro rodiny, jejich komunity a naši společnou budoucnost může existovat svět bez kouře.
Co znamená zbavit se kouře?
Nekouřit znamená odstranit kouř z vašeho života. Iniciativa spojuje kuřáky i nekuřáky, kteří chtějí sami přestat kouřit anebo chtějí, aby přestal někdo z rodiny nebo přátel. Nejlepším způsobem je úplně se zbavit cigaret a nikotinu, dalším nejlepším způsobem je přejít na lepší alternativy.
Proč tuto kampaň spouštíme teď?
A proč ne? Proč jsme to neudělali dříve? Je potřeba, aby kuřáci, kteří by jinak pokračovali v kouření, poznali lepší alternativy a měli o nich informace. Věda a technologie jsou tady. Nechceme a nebudeme čekat do zítra.